Lilleaker Janitsjar


Lilleaker Janitsjar ble stiftet den 5. februar 2007 og er siste skudd på stammen av janitsjar-orkestere i Ullern-området. Lilleaker Janitsjar er stiftet av medlemmene fra Lilleaker VSOB og Ullern Janitsjarkorps. Disse orkestrene går nå over i historien. Lilleaker Janitsjar representerer dermed siste skudd på en ubrutt rekke av janitsjarkorps i Ullern-området som startet allerede i 1918.

 Lilleaker Janitsjar består av 48 medlemmer i sin beste alder og har som formål å arbeide for å skape interesse for korpsmusikk i nærområdet samt å utvikle musikalske ferdigheter og skape et godt miljø til beste for medlemmene.

Lilleaker Janitsjar har aulaen på Lilleaker Skole som fast øvingslokale og trener der hver mandag i perioden 19:00 – 21:30.  I oppkjøringen til 17. mai er det i tillegg marsjtrening fra kl 18:00 – 19:15.  

Lilleaker Janitsjar har janitsjarbesetning, men er i hovedsak et konsertorkester, ikke et gatekorps. Dette utelukker ikke at vi også tar på oss oppdrag som inkluderer marsjering som for eksempel på 17. mai.

Har du en drøm om å spille et instrument, eller kanskje du har spilt en gang for lenge siden? Vi tar i mot alle med åpne armer. Ta kontakt med noen i styret, kontaktinformasjon finner du under "Kontakt oss" i menyen til venstre.