Lilleaker Janitsjar logo

Lilleaker Janitsjar ble stiftet i februar 2007, som et resultat av sammenslåing av Ullern Janitsjar og Lilleaker VSOb og er under musikalsk ledelse av Stein Erik Tafjord.

Vi har historisk tilknytning til Lilleaker og er et janitsjarorkester som spiller variert og spennende musikk.

Korpset er stiftet av medlemmene fra Lilleaker VSOB og Ullern Janitsjarkorps. Disse orkestrene går nå over i historien. Lilleaker Janitsjar representerer dermed siste skudd på en ubrutt rekke av janitsjarkorps i Ullern-området som startet allerede i 1918.

Lilleaker Janitsjar består av rundt 40 medlemmer i alle aldre og har som formål å arbeide for å skape interesse for korpsmusikk i nærområdet samt å utvikle musikalske ferdigheter og skape et godt miljø til beste for medlemmene.

Lilleaker Janitsjar har aulaen på Lilleaker Skole som fast øvingslokale og øver der hver mandag i i tiden19:00 – 21:30.  I oppkjøringen til 17. mai er det i tillegg marsjtrening fra kl 18:00 – 19:15.  

Lilleaker Janitsjar har janitsjarbesetning, men er i hovedsak et konsertorkester, ikke et gatekorps. Dette utelukker ikke at vi også tar på oss oppdrag som inkluderer marsjering som for eksempel på 17. mai.

Har du en drøm om å spille et instrument, eller kanskje du har spilt en gang for lenge siden? Vi tar i mot alle med åpne armer. Ta kontakt ved å klikke på «Kontakt oss» i menyen.